”Rum til Ressourcer”

Gennem coaching hjælpes mennesker til at finde deres egne svar, til at opdage nye muligheder og glemte ressourcer både i det professionelle og private liv.

Mange oplever en fortravlet og presset hverdag, hvor der ikke rigtig er plads til os selv. Det er vanskeligt at prioriterer rummet til refleksion og skabe forandring i en travl hverdag. Coaching er dette rum.

Annette har mange års erfaring fra arbejdet som socialpædagog, og konsulent for tidligt skadede og sårbare børn og unge.  Hun er ligeledes uddannet familieterapeut og certificeret coach med speciale i stresshåndtering.

• Hvis du er kørt fast i gamle vaner, som ikke mere er opbyggelige og glædesfyldte, 

• hvis der ikke mere er plads til forandring,

• hvis du føler, at du er landet i et tomrum,                                                                                                                 

... så er det en god ide at give dig selv en coach time. Her får du fokus på dig selv, dine ressourcer og på nye muligheder for at skabe en anden og ny virkelighed.

Ved at give dig selv rummet til refleksion, en times coaching, laver du en aftale med dig selv. Du får et rum, hvor det er tilladt at tænke nye og større tanker. Du får hjælp til at holde fokus på de værdier og længsler, der er vigtige i dit liv. Og ikke mindst får du genskabt dine egne ressourcer, hvilket giver energi og nyt syn på netop din virkelighed

Giv dig selv ”Rum til Ressourcer”.